Tocilizumab – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy tocilizumab wpływa na inne leki i zabiegi?

Czy mogę przyjmować inne leki wraz z tocilizumabem?
Tocilizumab może być przepisywany obok innych leków, w tym metotreksatu. Jednak niektóre leki mogą wchodzić z nim w interakcje. Przed przyjęciem jakichkolwiek nowych leków, skonsultuj się z lekarzem i pamiętaj, aby wspomnieć, że jesteś na tocilizumabie, jeśli rozmawiasz z kimkolwiek innym niż twój reumatolog.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Możesz wciąż przyjmować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub przeciwbólowe, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przyjmować preparatów bez recepty lub ziołowych bez wcześniejszego omówienia tego ze swoim reumatologiem.

Czy mogę się szczepić, gdy jestem na tocilizumabie?

Zazwyczaj zaleca się, aby ludzie na tocilizumabie unikali żywych szczepionek, takich jak żółta febra. Czasami jednak żywa szczepionka może być niezbędna (na przykład, szczepienia przeciwko różyczce u kobiet w wieku rozrodczym).

Jeśli zalecono ci szczepienie na półpasiec (Zostavax) najlepiej, jeśli zrobisz je przed rozpoczęciem terapii tocilizumabem. To szczepienie nie jest zalecane dla osób, które są już na tocilizumabie.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc), jak również coroczne szczepionki przeciwko grypie, są bezpieczne i zalecane.

Czy mogę kontynuować przyjmowanie tocilizumabu, jeśli mam mieć operację?

Jeśli masz mieć operację możesz zostać poproszony, aby wstrzymać terapię tocilizumabem przez jakiś czas przed i po zabiegu – skontaktuj się z zespołem opieki zdrowotnej.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby