Tocilizumab – informacje ogólne

Czym jest tocilizumab i dlaczego jest przepisany?

Tocilizumab (nazwa handlowa: RoActemra) jest rodzajem leku nazywanego terapią biologiczną. W pewnych warunkach zbyt dużo białka zwanego IL-6 jest produkowanego w organizmie, co prowadzi do zmęczenia, anemii, zapalenia i uszkodzenia kości, chrząstek i innych tkanek. Tocilizumab blokuje działanie IL-6, zmniejszając te efekty.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Tocilizumab, nie jest środkiem przeciwbólowym, ale może modyfikować chorobę przez dłuższy okres czasu. Może upłynąć 2-12 tygodni zanim zauważysz poprawę.

Tocilizumab może być przepisywany przez reumatologa na reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów (MIZS).
Może być on pierwszą terapią biologiczną, którą otrzymałeś lub możesz otrzymać go po wypróbowaniu innych, takich jak leku anty-TNF lub rytuksymabu. Jest zwykle przepisywany w skojarzeniu z metotreksatem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Czy są jakieś powody, żeby tocilizumab nie został przepisany?

Tocilizumab nie zostanie wdrożony do terapii, jeżeli:

  • zapalenie stawów nie jest aktywne
  • masz infekcję
  • nie próbowałeś wcześniej, co najmniej dwóch leków anty-reumatycznych (LMPCh) modyfikujących przebieg choroby- takich jak metotreksat lub hydroksychlorochina.

Lekarz może podjąć decyzję o nieprzepisaniu ci Tocilizumabu jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, lub jeśli masz (lub miałaś/eś):

  • choroby takie jak cukrzyca, które zwiększają twoją podatność na infekcje
  • choroby wątroby lub nieprawidłowe wyniki badań
  • czynnościowych wątroby
  • niski poziom neutrofili (białych krwinek) lub płytek krwi (które ułatwiają krzepnięcie krwi)
  • historię wrzodów jelit lub zapalenie uchyłków
  • powtarzające się lub poważne infekcje
  • nowotwór.

Przed rozpoczęciem leczenia zostanie zlecone RTG klatki piersiowej i badanie krwi. Lekarz sprawdzi, czy kiedykolwiek byłeś narażony na gruźlicę (TB). Może będziesz potrzebował leczenia utajonej (bezobjawowej) gruźlicy przed rozpoczęciem terapii tocilizumabem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Musisz zostać przebadany pod względem wcześniejszego zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby, ponieważ tocilizumab może zwiększać ryzyko reaktywacji zapalenia wątroby.

Musisz wykonywać dalsze kontrole cholesterolu i badania krwi, co 4-8 tygodni, podczas gdy jesteś na tocilizumabie, aby monitorować jego efekty.

Tocilizumab – stosowanie

Tocilizumab – skutki uboczne

Tocilizumab – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Tocilizumab – i alkohol

Tocilizumab – ciąża i karmienie piersią