Tocilizumab – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, gdy jestem na tocilizumabie? Można pić alkohol w czasie przyjmowania tocilizumabu. Jednakże, jeśli bierzesz również metotreksat, utrzymuj to w zalecanych granicach (14 jednostek tygodniowo dla dorosłych), ponieważ metotreksat i alkohol mogą współdziałać i uszkodzić wątrobę. W niektórych … Czytaj dalej Tocilizumab – i alkohol