Tocilizumab – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, gdy jestem na tocilizumabie?

Można pić alkohol w czasie przyjmowania tocilizumabu. Jednakże, jeśli bierzesz również metotreksat, utrzymuj to w zalecanych granicach (14 jednostek tygodniowo dla dorosłych), ponieważ metotreksat i alkohol mogą współdziałać i uszkodzić wątrobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić niższe limity.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej