Tocilizumab – ciąża i karmienie piersią

Czy tocilizumab wpływa na płodność, ciążę i karmienie piersią?

Nie wiadomo jeszcze, jak tocilizumab może wpłynąć na nienarodzone dziecko, więc na ogół u kobiet w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia i przez trzy miesiące później. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli zajdzie się w ciążę podczas przyjmowania.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednak wiadomo, że tocilizumab nie przenika przez łożysko, aż 16 tygodnia ciąży, więc jest mało prawdopodobne, aby był szkodliwy, jeśli był stosowany we wczesnych stadiach ciąży.

Biorąc również metotreksat, należy stosować antykoncepcję przez okres trzech miesięcy po zakończeniu leczenia. Obecne wytyczne określają, że nie ma potrzeby, aby mężczyźni wycofali metotreksat podczas próby spłodzenia dziecka.

Nie wiadomo, czy tocilizumab może przenikać do mleka matki i być szkodliwy dla dziecka. Obecnie radzi się nie karmić piersią, gdy jest się na tocilizumabie.