Sulfosalazyna – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli jestem na sulfasalazynie?

Nie ma żadnego szczególnego powodu, aby unikać alkoholu, podczas gdy przyjmujesz sulfosalazynę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej