Sulfasalazyna – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy sulfasalazyna wpływa na inne leki i zabiegi?

Czy mogę przyjmować inne leki razem z sulfasalazyną?
Przed zażyciem jakichkolwiek nowych leków skonsultuj się z lekarzem i pamiętaj, aby wspomnieć, że jesteś na sulfasalazynie, jeśli rozmawiasz z kimkolwiek innym niż twój reumatolog.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • Można kontynuować przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub leków przeciwbólowych, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez wcześniejszego omówienia tego ze swoim zespołem opieki zdrowotnej.

Czy mogę się szczepić, gdy jestem na sulfasalazynie?

Można się szczepić podczas leczenia sulfasalazyną.