Rytuksymab – stosowanie

Jak stosować rytuksymab i jak długo działa?

Rytuksymab jest podany w kroplówce do żyły (dożylnie) w szpitalu. Pierwszy wlew trwa około sześciu godzin, choć następne zajmują nieco mniej czasu.

Zwykle dwa wlewy są podane w odstępie dwóch tygodni. Proces ten jest powtarzany, gdy poprawa przechodzi (od około sześciu miesięcy do trzech lat później). Wiele osób przyjmuje rytuksymab mniej więcej raz na rok.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Możesz wcześniej dostać sterydowy zastrzyk lub wlew, wraz z paracetamolem i lekami przeciwhistaminowymi, aby zmniejszyć ryzyko reakcji.

Jak długo trzeba czekać aż rytuksymab zadziała?

Prawdopodobnie poczujesz się lepiej w ciągu 2-16 tygodni.