Rytuksymab – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy rytuksymab może wpływać na inne przyjmowane leki?

Rytuksymab może być przepisywany wraz z innymi lekami, w tym z metotreksatem. Jednak niektóre leki mogą wchodzić z nim w interakcje, więc skontaktuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek nowych leków i pamiętaj, aby wspomnieć, że jesteś na rytuksymabie, jeśli rozmawiasz z kimkolwiek innym niż twój reumatolog.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • Można stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub przeciwbólowe, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez omówienia tego wcześniej ze swoim zespołem opieki zdrowotnej.

Czy mogę się szczepić, gdy jestem na rytuksymabie?

Zazwyczaj zaleca się, aby ludzie na rytuksymabie unikali żywych szczepionek, takich jak przeciwko żółtej febrze. Czasami jednak żywa szczepionka może być niezbędna (na przykład, szczepienia przeciw różyczce u kobiet w wieku rozrodczym).

Jeśli oferowana zostało szczepienie na półpasiec (Zostavax) najlepiej, jeśli wykona się je przed rozpoczęciem terapii rytuksymabem. W przeciwnym razie, możesz dostać szczepionkę pomiędzy infuzjami rytuksymabu, gdy powrócą komórki B. Skonsultuj to ze swoim reumatologiem.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc) i coroczne szczepionki przeciw grypie, należy podać co najmniej jeden miesiąc przed wlewem rytuksymabu.

Czy mogę kontynuować leczenie rytuksymabem, jeśli będę mieć operację?

Operacje są planowane zazwyczaj na co najmniej miesiąc po ostatnim wlewie rytuksymabu. Upewnij się, że lekarz wie, że jesteś na rytuksymabie.