Reumatoidalne zapalenie stawów: Czy może mieć wpływ na oczy?

Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą zapalną, która głównie dotyczy stawów. Jednakże, reumatoidalne zapalenie stawów czasami wpływa na inne części ciała – w tym oczy.

Najczęstszym objawem związane z oczami podczas reumatoidalnego zapalenia stawów jest suchość. Suche oczy są podatne na infekcje, a nieleczona suchość oka i ciężka suchość oczu może spowodować uszkodzenie rogówki oraz deformację powierzchni oka w kształcie kopuły, która pomaga skupić wzroku. Suche oko może być również objawem zespołu Sjogrena – choroby autoimmunologicznej, która jest często związana jest z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Rzadziej, reumatoidalne zapalenie stawów może powodować stan zapalny w białej części (twardówki) oka i może powodować zaczerwienienie i ból.

Jeśli chorujesz na reumatoidalne zapalenie stawów i czujesz ból oczu, masz zaburzenia widzenia lub inne problemy z oczami, należy skonsultować się z okulistą w celu oceny sytuacji i wykrycia problemu. Wczesne rozpoznanie i leczenie może zapobiec powikłaniom ze wzrokiem.