NLPZ – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, gdy biorę NLPZ?

Zazwyczaj nie ma przeciwwskazań, by pić alkohol, gdy bierzesz NLPZ. Jednak alkohol może czasem zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych tych leków. Na przykład:

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • NLPZ i alkohol mogą razem powodować rozstrój żołądka.
  • Może być zwiększone ryzyko krwawienia w układzie pokarmowym, jeśli pijesz alkoholu i jednocześnie bierzesz aspirynę.

Jeśli miałoby to wpłynąć na ciebie w ten sposób, dobrym pomysłem jest, aby ograniczyć spożycie alkoholu.