Mykofenolan – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy mykofenolan może wpływać na inne leki i zabiegi?

Mykofenolan może być przepisywany wraz z innymi lekami. Jednak niektóre mogą wchodzić w interakcje z nim, więc należy omówić wszelkie nowe leki z lekarzem przed ich wdrożeniem i zawsze informować każdego innego lekarza prowadzącego, że bierzesz mykofenolan. Należy również pamiętać o następujących punktach:

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • Można kontynuować przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub przeciwbólowych, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez omawiania tego najpierw z lekarzem, specjalistą reumatologii, pielęgniarką lub farmaceutą.

Mogę się szczepić, gdy jestem na mykofenolanie?

Jeśli jesteś na mykofenolanie zaleca się unikanie żywych szczepionek, takich jak przeciwko żółtej febrze lub półpaścowi. Jednak w pewnych sytuacjach żywa szczepionka może być niezbędna (na przykład immunizacja przeciwko różyczce u kobiet w wieku rozrodczym), w takim przypadku lekarz omówi z tobą ewentualne zagrożenia i korzyści.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która daje ochronę przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc) oraz coroczne szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne i zalecane.