Mykofenolan – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli jestem na mykofenolanie?

Należy pić alkohol w małych ilościach, ponieważ zarówno alkohol, jak i mykofenolan wpływa na wątrobę.

To ważne, aby nie pić więcej alkoholu niż zalecane bezpieczne granice – dorośli nie powinni pić więcej niż 14 jednostek tygodniowo.
Jest zalecane, aby mieć wolne dni od alkoholu, bez „oszczędzania” jednostek, aby wypić je za jednym zamachem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Porady mogą się różnić, a niektórzy reumatolodzy mogą sugerować bardziej restrykcyjne limity. Jeśli obawiasz się, należy skonsultować się z zespołem reumatologii.