Miejscowe zastrzyki steroidowe – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli otrzymuję miejscowe zastrzyki steroidowe?

Nie ma żadnego szczególnego powodu, aby unikać alkoholu po miejscowym zastrzyku sterydów.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej