Miejscowe iniekcje steroidowe – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy miejscowe iniekcje sterydowe wpływają na inne leki i zabiegi?

Można przyjmować inne leki z lokalnymi zastrzykami sterydowymi. Jednakże, jeśli przyjmujesz lek, który rozrzedza krew (antykoagulant), taki jak warfaryna, mogą być konieczne dodatkowe badania krwi, aby upewnić się, że krew nie jest zbyt rzadka, aby mieć zastrzyk.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wynika to z ryzyka krwawienia do stawu. Należy wspomnieć, że bierzesz leki przeciwzakrzepowe osobie robiącej zastrzyk, aby upewnić się, że jest świadoma. Jeśli omówisz to wcześniej, lekarz może zalecić dostosowanie dawki warfaryny przed wykonaniem zastrzyku sterydów.

Czy mogę się szczepić, jeśli dostaję miejscowe zastrzyki steroidowe?

Można się szczepić po otrzymaniu miejscowego zastrzyku steroidowego.