Metotreksat – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy metotreksat może wpływać na inne leki i zabiegi?

Metotreksat może być przepisywany wraz z innymi lekami w leczeniu choroby. Niektóre mogą jednak wchodzić z nim w interakcje. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek nowych leków skonsultuj się z lekarzem i pamiętaj, aby wspomnieć, że jesteś na metotreksacie, jeśli rozmawiasz z kimś innym niż twój reumatolog.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • Można stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub środki przeciwbólowe w razie potrzeby, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez omówienia tego wcześniej ze swoim zespołem opieki zdrowotnej.
  • Niektóre antybiotyki mogą wchodzić w interakcje z metotreksatem – np. trimetoprim i Septrin nie powinny być stosowane z metotreksatem. Jeśli masz infekcję, która wymaga antybiotyków może być konieczne, aby odstawić metotreksat, dopóki ci się nie polepszy i skończysz terapię antybiotykami.
  • Należy unikać leków przeciwpadaczkowych (fenytoiny) oraz leków przeciwastmatycznych (teofiliny), ponieważ mogą one zwiększać stężenie metotreksatu we krwi. Jednak ważne jest, aby omówić to ze swoim zespołem reumatologii i czy nie wystarczy wycofać fenytoiny.

Czy mogę się szczepić, jeśli jestem na metotreksacie?

Jeśli jesteś na metotreksacie zaleca się unikanie żywych szczepionek, takich jak przeciwko żółtej febrze. Twój lekarz omówi z tobą ewentualne zagrożenia i korzyści szczepienia.

Jeśli zaoferowano ci szczepienie na półpasiec, należy omówić to z reumatologiem – możesz przyjąć tą szczepionkę, jeśli jesteś na niskich dawkach metotreksatu.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która daje ochronę przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc) oraz coroczne szczepienie przeciwko grypie, nie oddziałują z metotreksatem i są zalecane.