Metotreksat – informacje ogólne

Czym jest metotreksat i dlaczego jest przepisywany?

Metotreksat jest lekiem przeciwreumatycznym modyfikującym przebieg choroby (DMARD). Zmniejsza aktywność mechanizmu obronnego organizmu (układu immunologicznego), który może być nadreaktywny w niektórych warunkach. Metotreksat modyfikuje podstawowy proces chorobowy do ograniczenia lub uniknięcia uszkodzenia stawów i niepełnosprawności, a nie tylko leczy objawy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jest to leczenie długotrwałe, więc może upłynąć 3-12 tygodni, zanim zaczniesz dostrzegać korzyści. Ważne jest, aby zostać przy metotreksacie, chyba że masz poważne skutki uboczne (w takim przypadku proszę zobaczyć się z pracownikiem służby zdrowia):

  • Nawet jeżeli na początku, wydaje się, że nie działa
  • Nawet jeśli objawy ulegną poprawie (pomoże to utrzymać chorobę pod kontrolą).

Metotreksat może być przepisywany dla osób z:

  • reumatoidalnym zapaleniem stawów
  • łuszczycowym zapaleniem stawów
  • młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
  • zapaleniem naczyń.

Metotreksat może być również przepisywany przez lekarzy, którzy leczą choroby, które nie mają nic wspólnego z zapaleniem stawów. Na przykład jest stosowany w leczeniu pewnych form raka, ale dawka stosowana w raku jest zwykle znacznie większa niż w przypadku zapalenia stawów.

Metotreksat – stosowanie

Metotreksat – skutki uboczne

Metotreksat – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Metotreksat – i alkohol

Metotreksat – ciąża i karmienie piersią