Metotreksat – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli jestem na metotreksacie?

Można pić alkohol w małych ilościach, ponieważ oba mogą wpływać na wątrobę.

Ważne jest, aby pozostać w ramach wytycznych rządowych, które stwierdzają, że dorośli nie powinni pić więcej niż 14 jednostek tygodniowo i mieć wolne dni bez alkoholu, jednak nie „oszczędzać jednostek”, aby wypić je za jednym zamachem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Porady mogą się różnić, a niektórzy reumatolodzy mogą sugerować bardziej restrykcyjne limity. Jeśli obawiasz się, należy omówić spożycie alkoholu ze swoim zespołem reumatologii.