Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD) – spowalniają progresję choroby przy ich odpowiednim zastosowaniu podczas reumatoidalnego zapalenia stawów. Termin ten jest często stosowany jako zamiennik do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (które odnoszą się do środków leczących zapalenie ale nie przyczynę) oraz steroidów (które nie są wystarczające do spowolnienia postępu choroby).

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

leki-modyfikujace-przebieg-choroby-dmard

Określenie „przeciwreumatyczne” może być używane w podobnych kontekstach, ale bez roszczenia o wpływ na przebieg choroby. W przeszłości stosowano w odniesieniu do tej samej grupy leków określenia „remisja farmakologiczna” lub wolno działające leki przeciwreumatyczne.

Terminologia


Chociaż użycie określenia DMARD najpierw było używane przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, odnosi się ono do wielu innych chorób, takich jak choroba Leśniowskiego- Crohna, toczeń rumieniowaty układowy (SLE), syndrom Sjogrena, małopłytkowa immunologiczna plamica (ITP), sarkoidoza i różne inne.

Termin został wprowadzony do wskazania leków u podstaw choroby, przy objawach takich jak podniesiona szybkość sedymentacji erytrocytów, zmniejszenie poziomu stężenia hemoglobiny, podniesiony poziom czynnika reumatoidalnego, a ostatnio podniesiony poziom białek C-reaktywnych.

W ostatnim czasie termin został użyty, aby wskazać lek, który zmniejsza szybkość uszkodzenia kości i chrząstki. LMPCh można dalej podzielić na tradycyjne leki masowej molekularnej syntezy chemicznej i nowsze leki „biologiczne” wyprodukowane przez inżynierię genetyczną.

Niektóre DMARD (np. inhibitory syntezy puryny) to łagodne chemioterapeutyki a ich główną korzyścią terapeutyczną jest hamowanie efektu ubocznego chemioterapii – immunosupresji.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Podział


DMARDs zostały sklasyfikowane jako:
– syntetyczne (sDMARD)
CsDMARDs to tradycyjne leki takie jak (metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid, hydroksychlorochina, sole złota)
TsDMARDs
-biologiczne: oryginalne i biopodobne LMPCh (boDMARDs i bsDMARDs)
BsDMARDs to takie, które mają taką samą pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową strukturę jak oryginalne (boDMARDs) i mają podobną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

 

Członkowie


Mimo, że te leki te działają poprzez różne mechanizmy, wiele z nich może mieć podobny wpływ na przebieg stanu chorobowego. Niektóre z tych leków mogą być stosowane w kombinacji. Potrójna terapia reumatoidalnego zapalenia stawów składa się z użycia metotreksatu, sulfasalazyny i i hydroksychlorochiny.

 

Alternatywa


Niektóre poważne choroby autoimmunologiczne są leczone transplantacją szpiku kostnego, zwykle jeśli po terapii cyklofosfamidem nie było poprawy. Ponadto, jeśli LMPCh zawodzą, do w leczeniu może być stosowany tocilizumab lek TNF – czynnika martwicy nowotworów.

Kombinacje DMARD są często stosowane, ponieważ każdy lek w kombinacji można stosować w mniejszych dawkach, niż gdyby był stosowany w monoterapii, redukując w ten sposób ryzyko działań niepożądanych.

Wielu pacjentów otrzymuje NLPZ i co najmniej jeden DMARD, czasem w małych dawkach doustnych glikokortykosteroidy. Jeśli obserwuje się remisję choroby, może już nie być konieczne regularne leczenie NLPZ lub glikokortykoidami. LMPCh może pomóc kontrolować zapalenie stawów jednak nie leczy choroby. Z tego powodu, nawet jeśli choroba ustępuje, często w dalszym ciągu używa się DMARD jako dawkę podtrzymującą. Przerwanie DMARD może reaktywować chorobę.