Leflunomid – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy leflunomid może wpływać na inne leki i zabiegi?

Czy mogę przyjmować inne leki obok leflunomidu?
Może być przepisywany wraz z innymi lekami. Omów stosowanie nowych leków z lekarzem, ponieważ niektóre oddziałują z leflunomidem. Przykłady obejmują:

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • warfarynę (która rozrzedza krew)
  • fenytoinę (która jest stosowana w leczeniu padaczki).

Zawsze mów każdemu innemu lekarzowi prowadzącemu, że jesteś na leflunomidzie.

  • Można go przyjmować z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub przeciwbólowymi, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez omawiania tego wcześniej ze swoim zespołem opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz rozpocząć inne leczenie, które może wchodzić w interakcje z leflunomidem, lekarz może zalecić leczenie wypłukujące, aby pomóc usunąć leflunomid z organizmu.

Czy wpływa szczepienia?

Jeśli jesteś na leflunomidzie nie zaleca się stosowania żywych szczepionek, takich jak przeciwko żółtej febrze lub na półpasiec. Jednak czasami, żywa szczepionka może być niezbędna (na przykład immunizacja przeciwko różyczce u kobiet w wieku rozrodczym). W takim przypadku lekarz omówi z tobą ewentualne zagrożenia i korzyści immunizacji.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która daje ochronę przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc) oraz coroczne szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne i zalecane.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Czy mogę przyjmować leflunomid, jeśli będę mieć operację?

Jeśli masz zamiar mieć operację, omów to ze swoim zespołem reumatologii. Mogą doradzić, aby odstawić leflunomid przez jakiś czas przed i po zabiegu.