Leflunomid – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, gdy jestem na leflunomidzie?

Leflunomid i alkohol mogą współdziałać i uszkadzać wątrobę.
Należy pić alkohol tylko w małych ilościach – nie więcej niż 4-8 jednostek tygodniowo.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej