Jak mierzone są poziomy ANA?

Wyniki testu ANA przedstawiono w mianach i wzorach, które wytwarzają autoprzeciwciała, np. jednorodne, plamiste, centrometryczne itp. Odczyt tego miana jest określany przez dodanie soli fizjologicznej (słona woda) do płynnej części ludzkiej krwi.

Na przykład 1 część krwi miesza się z 40 częściami soli fizjologicznej, aby uzyskać rozcieńczenie 1:40. Następnie rozcieńczenie wykonuje się przez szereg dodatkowych etapów, tworząc probówki o rozcieńczeniach 1:80, 1: 160, 1: 320 i 1: 640 i tak dalej.

Laboratoria różnią się w swoich standardach wynikami „pozytywnymi”, np. niektóre laboratoria zgłaszają miano powyżej 1: 160 jako pozytywne. Twój lekarz zinterpretuje wyniki ANA w oparciu o historię kliniczną.

Jak mierzone są poziomy ANA?

Co oznacza pozytywny odczyt ANA?

Co zrobić z pozytywnym wynikiem ANA