Jak chodzić po schodach w RZS

Niech twoje silne nogi przejmą inicjatywę.

Jeśli ból stawów lub niedawno przebyta operacja sprawiają, że poruszanie się po schodach stało się trudne, prawa techniki – bez pomocy lub z laską, kulą lub poręczą- mogą ułatwić i zmniejszyć ryzyko upadków. Oto jak.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W górę dobrą, na dół złą. Wchodząc, zaczynaj silniejszą nogą. Gdy schodzisz, daj się prowadzić słabszej.

Zawsze głową na przód. Jesteś o wiele mniej stabilny, kiedy odwracasz się bokiem, zwłaszcza jeśli schody nie mają poręczy.

Korzystanie z laski z poręczą. Trzymaj laskę po stronie przeciwległej do poręczy. Kiedy idziesz w górę, umieść swoją silniejszą nogę na pierwszym stopniu, a następnie podążaj za nią laską i słabszą nogą. Schodząc, prowadź laską, następnie dostaw słabszą nogą, a potem swoją silniejszą.

Korzystanie z laski bez poręczy. Trzymaj laskę z boku, z którego normalnie jej używasz i wykonaj tę samą procedurę, co bez laski: dobra noga, laska, słaba noga idzie w górę; laska, chora noga, zdrowa noga w dół.

Korzystanie z kul bez poręczy. Używaj kul pod obiema rękami, zacznij silniejszą nogą, potem kule, a następnie słabsza noga. Gdy schodzisz w dół, najpierw przestaw kule, a następnie słabszą i wówczas silniejszą nogę.

Korzystanie z kul z poręczą. Trzymając się poręczy z jednej strony, umieść obie kule pod przeciwległym ramieniem. Śledź strategię wchodzenia po schodach z laską.

Jeśli poruszasz się o kulach i nie możesz opierać wagi na słabszej nodze, unikaj schodów.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby