IVIg – skutki uboczne

Jakie są zagrożenia związane z przyjmowaniem Jakie są zagrożenia związane z przyjmowaniem IVIg?

Wszyscy dawcy krwi, z którego wykonane są IVIg są starannie badani pod kątem poważnych chorób, które mogą zostać przeniesione na ciebie. Jednak nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka przeniesienia zakażenia, na przykład nieznanym wirusem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Czy wpływa na szczepienia?

IVIg mogą ingerować w odpowiedź immunologiczną po podaniu każdej szczepionki, a to może sprawić, że może być ona mniej skuteczna. Dlatego najlepiej unikać szczepionek przez co najmniej 6 tygodni (czasem dłużej, w zależności od dokładnej szczepionki) po infuzji IVIg.

Czy mogę pić alkohol podczas leczenia IVIg?

Nie ma żadnego szczególnego powodu, aby unikać alkoholu przed lub po wlewie IVIg.

Czy IVIG wpływają na płodność lub ciążę?

Chociaż nie istnieją żadne konkretne szkodliwe skutki dla matki lub dziecka, po podaniu IVIG w czasie ciąży, to zwykle lepiej unikać wlewów, ponieważ ich bezpieczeństwo nie zostało dobrze zbadane.

Czy wpływają na karmienie piersią?

Nie należy karmić piersią, jeśli przyjmujesz IVIg. Immunoglobuliny zostaną przekazane do mleka matki, a my jeszcze nie wiemy, jaki wpływ mogą one mieć na dziecko.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej