Infliksymab – skutki uboczne

Jakie są możliwe zagrożenia i skutki uboczne infliksymabu?

Najczęstsze działania niepożądane obejmują zablokowany nos lub katar, bóle i zawroty głowy, uderzenia gorąca, wysypkę, ból żołądka lub niestrawność.

Ponieważ infliksymab wpływa na układ odpornościowy, może zwiększyć twoją podatność na zakażenia. Rzadko zdarza się, że organizm może nie produkować wystarczającej ilości komórek krwi, które pomagają zwalczać infekcje lub zatrzymać krwawienie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce reumatologicznej od razu, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia, takie jak ból gardła, gorączka, niewyjaśnione siniaki, krwawienie, bladość lub jakiekolwiek inne nowe objawy, które cię dotyczą. Jeśli którykolwiek z tych objawów jest ciężki, infliksymab może zostać wycofany.
Należy również skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi ospa wietrzna, półpasiec lub zetkniesz się z kimś, kto je ma. Zakażenia te mogą być poważne, jeśli jesteś na infliksymabie. Może być konieczne wdrożenie leczenia przeciwwirusowego, a infliksymab może zostać wycofany dopóki ci się nie polepszy.

Leki anty-TNF, są związane z pewnymi typami raka skóry – mogą być łatwo rozpoznane na początku. Badania do tej pory nie wykazały zwiększonego ryzyka innych nowotworów.

Bardzo rzadko, u pacjentów przyjmujących infliksymab może wystąpić stan zwany toczniem polekowym, który może być zdiagnozowany za pomocą testu krwi. Objawy obejmują wysypkę, gorączkę i zwiększone bóle stawów. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z zespołem reumatologicznym. Stan ten jest na ogół łagodny i zazwyczaj przechodzi, bez względu na to, czy infliksymab zostanie wycofany.

Jeśli masz ponad 16 tygodniową przerwę w leczeniu infliksymabem, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jeśli ponownie rozpoczniesz go przyjmować. Lekarz lub pielęgniarka będzie kontrolować wlew bardziej szczegółowo podczas ponownego leczenia.

Zmniejszaj ryzyko zakażenia

Staraj się unikać bliskiego kontaktu z osobami z ciężkimi aktywnymi infekcjami.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby