Infliksymab – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy infliksymab wpływa na inne leki i zabiegi?

Prawdopodobnie biorąc infliksymab, będziesz przyjmować też metotreksat. Przed zażyciem jakichkolwiek nowych leków, skonsultuj się z lekarzem i zawsze pamiętaj, aby wspomnieć, że jesteś na infliksymabie, jeśli rozmawiasz z kimkolwiek innym niż twój reumatolog.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Można kontynuować przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub środków przeciwbólowych w razie potrzeby, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przyjmować preparatów wydawanych bez recepty lub ziołowych bez omawiania tego wcześniej ze swoim zespołem opieki zdrowotnej.

Zaleca się, aby mieć przy sobie kartę informacyjną leczenia biologicznego, którą można uzyskać od lekarza lub pielęgniarki reumatologii, aby każdy leczący cię wiedział, że jesteś na infliksymabie.

Czy mogę się szczepić jeśli jestem na infliksymabie?

Zazwyczaj zaleca się, aby ludzie na infliksymabie unikali żywych szczepionek, takich jak przeciwko żółtej febrze. Czasami jednak żywa szczepionka może okazać się konieczna – na przykład szczepienia przeciwko różyczce u kobiet w wieku rozrodczym.

Jeśli oferowane zostanie ci szczepienie na półpasiec (Zostavax) najlepiej, jeśli możesz mieć je przed uruchomieniem terapii. Szczepienie to, nie jest zalecane dla osób, które są już na infliksymabie.

Szczepienia pneumokokowe (które dają ochronę przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc) oraz coroczne szczepionki przeciw grypie nie oddziałują z infliksymabem i są zalecane.

Czy mogę kontynuować przyjmowanie infliksymabu, jeśli mam mieć operację?

Porozmawiaj o tym z lekarzem. Jest wielce prawdopodobne, że zostaniesz poinformowany, aby odstawić infliksymab na jakiś czas przed i po zabiegu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby