Infliksymab – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli jestem na infliksymabie? Nie ma znanych interakcji pomiędzy infliksymabem i alkoholem. Jeśli bierzesz również metotreksat, należy pić alkohol tylko w niewielkich ilościach – zwykle nie więcej niż 14 jednostek tygodniowo dla dorosłych. W niektórych przypadkach lekarz … Czytaj dalej Infliksymab – i alkohol