Infliksymab – i alkohol

Czy mogę pić alkohol, jeśli jestem na infliksymabie?

Nie ma znanych interakcji pomiędzy infliksymabem i alkoholem. Jeśli bierzesz również metotreksat, należy pić alkohol tylko w niewielkich ilościach – zwykle nie więcej niż 14 jednostek tygodniowo dla dorosłych.

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić niższe limity, ponieważ metotreksat i alkohol mogą współdziałać i uszkadzać wątrobę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej