Infliksymab – ciąża i karmienie piersią

Czy infliksymab wpływa na płodność, ciążę i karmienie piersią?

Jeśli masz zamiar starać się o dziecko, jeśli zajdziesz w ciążę lub jeśli myślisz o karmieniu piersią, proponujemy omówić swoje leki z reumatologiem.

Aktualne wytyczne stwierdzają, że infliksymab może być stosowany w okresie ciąży oraz u mężczyzn próbujących począć dziecko. Jeśli jest stosowany w czasie ciąży, to zazwyczaj może być wycofany po czterech miesiącach. Jeśli jest stosowany po tym czasie, jest możliwe, że może to zwiększyć ryzyko infekcji u noworodka, ale nie zostało to udowodnione.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże, jeśli istnieje obawa, że zapalenie stawów może rozgorzeć albo infliksymab został wycofany, a następnie jego przyjmowanie było kontynuowane przez cały okres ciąży- w tym przypadku, dziecko nie powinno przyjmować żadnych żywych szczepionek (takich jak BCG), dopóki nie ukończy ono siedmiu miesięcy.

Kobiety, które stosują również metotreksat, muszą przerwać stosowanie leku i używać środków antykoncepcyjnych przez co najmniej trzy miesiące przed próbą poczęcia dziecka.

Wytyczne stwierdzają, że nie ma potrzeby, aby mężczyźni odstawiali metotreksat podczas próby poczęcia dziecka. Są tylko ograniczone informacje na temat stosowania infliksymabu podczas karmienia piersią. Niewielkie ilości infliksymabu mogą przenikać do mleka matki, ale to nie wydaje się być szkodliwe.
Nie należy ponownie wdrażać metotreksatu, dopóki nie przestanie się karmić piersią.