Iloprost – jak się stosuje

Iloprost jest podany w kroplówce (infuzji) do ramienia, zwykle bez przerwy przez około sześć godzin dziennie przez 3-5 dni z rzędu w szpitalu lub klinice. Czasami może być podany w sposób ciągły przez 24 godziny.

Wlew zaczyna się od małej dawki, a następnie stopniowo zwiększa, aby upewnić się, że tolerujesz większe dawki. Jeśli pojawią się skutki uboczne, dawka będzie ponownie zmniejszona.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Tempo, w jakim iloprost jest podawany uzależnione jest od masy ciała, ale dawka może być również skorygowana, jeśli masz skutki uboczne.

Czasami dłuższe  podawanie odpowiedników prostacykliny przewidziane jest, na przykład u osób z nadciśnieniem płucnym (stan, czasem związane z twardziną , co prowadzi do podwyższonego ciśnienia w tętnicach zaopatrujących płuca).