Iloprost – i alkohol

Nie ma żadnego szczególnego powodu, aby unikać spożywania alkoholu przed lub po leczeniu iloprostem. Jednak w godzinach wieczornych po dokonaniu wlewów z iloporstu należy ograniczyć spożycie alkoholu, ponieważ może to wprowadzić do pogorszenia efektów ubocznych jeśli występują.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej