Golimumab – jak się stosuje

Golimumab podaje się raz w miesiącu we wstrzyknięciu pod skórę (wstrzyknięcie podskórne), zazwyczaj w udo, brzuch lub górną część ramienia.

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją tak szybko jak to tylko możliwe. Jeśli minie więcej niż dwa tygodnie, należy rozpocząć nowy harmonogram, począwszy od daty opuszczonej dawki. W przeciwnym razie, można wrócić do pierwotnego harmonogramu. NIGDY nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli ważysz więcej niż 100 kg, i nie zauważasz efektów leczenia golimumabem po trzech lub czterech dawkach, lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg na miesiąc w trzech lub czterech kolejnych zastrzykach.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Efekty leczenia golimumabem mogą pojawić się po 12-14 tygodniach, od rozpoczęcia leczenia. Ponieważ leczenie jest długotrwałe ważne jest, aby zachować ciągłość stosowania leku golimumab (chyba że masz poważne skutki uboczne).