Etanercept – i alkohol

Nie ma znanych interakcji między etanerceptem i alkoholem. Jednakże, jeśli przyjmujesz również metotreksat, należy również zachować ostrożność w spożywaniu alkoholu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej