Denosumab w leczeniu RZS

Denosumab działa blokując białko zwane RANK, które występuje naturalnie w organizmie. Blokowanie tego białka ogranicza aktywność komórek osteoklastów, które rozkładają tkankę kostną. Tym samym przyczynia się do zwiększenia masy kostnej i zwiększenie jej wytrzymałości.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Denosumab jest zalecany w leczeniu osteoporozy u:

  • kobiet po menopauzie, które nie mogą przyjmować bisfosfonianów
  • u chorych na osteoporozę na skutek leczenia raka prostaty.