Cyklosporyna – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Cyklosporyna może być przepisywany razem z innymi lekami, w tym z metotreksatem.

Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek nowych leków skonsultuj się z lekarzem, i należy pamiętać aby wspomnieć, że jesteś przyjmujesz cyklosporynę, jeśli leczysz się u innego lekarza niż dotychczas.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lek można łączyć z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub lekami przeciwbólowymi, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych bez omówienia tego najpierw ze swoim lekarzem.

Czy mogę mieć wykonane szczepienia, jeśli przyjmuję lek cyklosporynę?

Zazwyczaj zaleca się, aby chorzy przyjmujący certolizumab pegol unikali żywych szczepionek, takich jak szczepionka na żółtą febre. Czasami jednak żywa szczepionka może okazać się niezbędna dla chorego na przykład, szczepienie przeciw różyczce u kobiet w wieku rozrodczym.

Jeśli musisz zostać zaszczepiony na półpasiec (Zostavax) najlepiej szczepienie to wykonać przed rozpoczęciem stosowania leku cyklosporyna. Szczepienie na półpasiec nie jest zalecane u osób, które przyjmują już lek cyklosporyna.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc), a następnie coroczne szczepienia przeciw grypie są bezpieczne i zalecane.

Czy mogę kontynuować przyjmowanie leku cyklosporyna, jeśli będę mieć operację?

Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem. Jest wielce prawdopodobne, że będziesz musiał przestać przyjmować cyklosporyna na jakiś czas przed i po zabiegu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby