Cyklosporyna – i alkohol

Nie ma żadnego szczególnego powodu, by unikać alkoholu w czasie przyjmowania cyklosporyny, więc można pić aclohol z umiarem. Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej Czytaj więcej o RZS:Abatacept … Czytaj dalej Cyklosporyna – i alkohol