Cyklosporyna – i alkohol

Nie ma żadnego szczególnego powodu, by unikać alkoholu w czasie przyjmowania cyklosporyny, więc można pić aclohol z umiarem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej