Cyklofosfamid – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Cyklofosfamid może być przepisywany wraz z innymi lekami (na przykład steroidy) w celu leczenia. Jednak niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z cyklofosfamidem, więc należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek nowych leków i należy pamiętaj wspomnieć, że przyjmujesz cyklofosfamid jeśli leczysz się u nowego lekarza a on nie zna twojej historii choroby.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lek można łączyć z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub lekami przeciwbólowymi, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych bez omówienia tego z lekarzem.

Zaleca się, aby chorzy przyjmujący cyklofosfamid unikali żywych szczepionek, takich jak szczepionka przeciw żółtej febrze. Czasami jednak żywa szczepionka może okazać się niezbędna na przykład, szczepienia przeciw różyczce u kobiet w wieku rozrodczym.

Jeśli musisz zostać zaszczepiony przeciw półpaścowi (Zostavax) najlepiej wykonać to szczepienie przed rozpoczęciem stosowania cyklofosfamidu. Szczepienie na półpasiec nie jest zalecany u osób, które przyjmują cyklofosfamid.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc), oraz coroczne sczepienia przeciw grypie są bezpieczne i zalecane.