Cyklofosfamid – i alkohol

Nie ma żadnego szczególnego powodu, by unikać picia alkoholu podczas stosowania cyklofosfamidu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej