Certolizumab pegol – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Certolizumab pegol może być przepisywany razem z innymi lekami, w tym z metotreksatem.

Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek nowych leków skonsultuj się z lekarzem, i należy pamiętać aby wspomnieć, że jesteś przyjmujesz certolizumab pegol, jeśli leczysz się u innego lekarza niż dotychczas.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lek można łączyć z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub lekami przeciwbólowymi, jeśli to konieczne, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych bez omówienia tego najpierw ze swoim lekarzem.

Czy mogę mieć wykonane szczepienia, jeśli przyjmuję lek certolizumab pegol?

Zazwyczaj zaleca się, aby chorzy przyjmujący certolizumab pegol unikali żywych szczepionek, takich jak szczepionka na żółtą febre. Czasami jednak żywa szczepionka może okazać się niezbędna dla chorego na przykład, szczepienie przeciw różyczce u kobiet w wieku rozrodczym.

Jeśli musisz zostać zaszczepiony na półpasiec (Zostavax) najlepiej szczepienie to wykonać przed rozpoczęciem stosowania leku certolizumab pegol. Szczepienie na półpasiec nie jest zalecane u osób, które przyjmują już lek certolizumab pegol.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc), a następnie coroczne szczepienia przeciw grypie są bezpieczne i zalecane.

Czy mogę kontynuować przyjmowanie leku certolizumab pegol, jeśli będę mieć operację?

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem. Jest wielce prawdopodobne, że będziesz musiał przestać przyjmować certolizumab pegol na jakiś czas przed i po zabiegu.