Certolizumab pegol – i alkohol

Nie ma znanych interakcji między certolizumab pegol i alkoholem.

Jednakże, jeśli bierzesz również metotreksat, należy spożywać alkohol z umiarem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej