Certolizumab pegol – ciąża i karmienie piersią

Jeśli masz zamiar starać się o dziecko, zajść w ciążę, lub jeśli karmisz piersią proponujemy omówić te kwestie z lekarzem.

Aktualne wytyczne stwierdzają, że certolizumab pegol może być stosowany w czasie ciąży

Kobiety, które przyjmują również metotreksat powinny wstrzymać przyjmowanie tego leku co najmniej trzy miesiące przed próbą zajścia w ciążę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Nie ma dowodów, że certolizumab pegol jest szkodliwy dla mężczyzn próbujących zostać ojcem dziecka, a inne leki anty-TNF także mogą być wykorzystane w tej sytuacji. Wytyczne określają teraz nie ma potrzeby wstrzymywać podawania metotreksatu, gdy próbujesz zostać ojcem dziecka.

Istnieja tylko ograniczone informacje na temat korzystania z leku certolizumab pegol u kobiet karmiących piersią, ale badania sugerują, że lek ten nie przenika do mleka matki, dlatego jest mało prawdopodobne, aby był szkodliwy.