Białko C-reaktywne

Białko C-reaktywne – jest pierścieniowatym, pentametrycznym białkiem w osoczu krwi. Jego stężenie wzrasta w odpowiedzi na stan zapalny. Jest to białko ostrej fazy pochodzenia wątrobowego. Zwiększa interleukiny-6 wydzielane przez makrofagi i limfocyty T. Jego fizjologiczną rolą jest wiązanie lizofosfatydylocholiny na powierzchni komórek martwych lub umierających  (i niektórych rodzajów bakterii) w celu aktywacji układu dopełniacza przez kompleks C1q

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

białko c reaktywne

CRP jest syntezowane w wątrobie w odpowiedzi na czynniki uwalniane przez makrofagi i komórki tłuszczowe (adipocyty).

 

Funkcja


CRP wiąże fosfocholinę w mikroorganizmach. Uważa się, że pomagają one w zwiększeniu fagocytozy przez makrofagi. Odgrywają ważną rolę w odporności wrodzonej. CRP wzrasta w ciągu dwóch godzin od wystąpienia zapalenia, do 50000-krotnie w ciągu 48 godzin. Okres półtrwania jest stały i wynosi 18 godzin, a tym samym jego poziom zależy od skali produkcji. CRP jest zatem wskaźnikiem stanu zapalnego.

Znaczenie kliniczne


CRP jest stosowany głównie jako marker stanu zapalnego. Oprócz uszkodzenia wątroby, znanych jest kilka czynników, które zakłócają wytwarzania CRP. Interferon alfa hamuje wytwarzanie CRP w komórkach wątroby, które mogą tłumaczyć względnie niski poziom CRP wykryty podczas infekcji wirusowych w przeciwieństwie do zakażeń bakteryjnych. Pomiar i wykresy wartości CRP mogą okazać się przydatne w określaniu postępu choroby lub skuteczności leczenia. ELISA, imunoturbidimetria, nefelometria, szybka immunodyfuzja i wizualna aglutynacja to wszystkie metody stosowane do pomiaru stężenia CRP.

Badanie daje wyniki w ciągu 25 minut z dokładnością aż do 0,04 mg / litr.

Ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia wynosi:

niskie – poziom hs-CRP poniżej 1,0 mg / l
średnie – od 1,0 do 3,0 mg / l
wysokie – powyżej 3,0 mg / l

Normalne stężenie w zdrowej ludzkiej surowicy wynosi od 5 do 10 mg / l, zwiększając się podczas starzenia. Wysoki poziom występuje również u ciężarnych kobiet, podczas łagodnego zapalenia i infekcji wirusowych (10-40 mg / l], aktywnego zapalenia, zakażenia bakteryjnego (40-200 mg / l), ciężkiego zakażenia bakteryjnego i oparzenia (> 200 mg / l). CRP jest bardziej wrażliwym i dokładnym sposobem mierzenia reakcji ostrej fazy niż ESR.
ESR może być normalne, podczas gdy CRP jest podwyższone. CRP wraca do normy szybciej niż ESR w odpowiedzi na terapię.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Reumatoidalne zapalenie stawów


Już wcześniej spekulowano, że polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genie CRP mogą wpływać na kliniczny proces decyzyjny oparty na CRP w reumatoidalnym zapaleniu stawów, np DAS28. Ostatnie badania wykazały, że CRP genotyp i haplotyp  zostały tylko nieznacznie związane z poziomami CRP w surowicy i nie mają związku z   DAS28.

 

Rak


Rola zapalenia w nowotworach nie jest dobrze poznana. Niektóre narządy organizmu wykazują zwiększone ryzyko zachorowania na raka, gdyż wykazują chroniczne stany zapalne. O ile istnieje związek między podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego i ryzykiem zachorowania na raka, nie ma związku między polimorfizmami genetycznie wpływającymi na poziom krążących CRP. W 2004 badanie wykazało, że osoby z rakiem jelita grubego, miały wyższe średnie stężenie CRP niż ludzie bez nowotworu jelita grubego. [[]]
Wyniki te mogą wskazywać, że niskie stany zapalne mogą być związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia nowotworu jelita grubego.

 

Choroby sercowo-naczyniowe


Najnowsze badania sugerują, że u pacjentów z podwyższonym podstawowym poziomem CRP występuje zwiększone ryzyko cukrzycy, nadciśnienia i chorób układu sercowo-naczyniowego. Inni wykazali, że stężenie CRP może zaostrzyć niedokrwienną martwicę  i że hamowanie CRP może być bezpieczną i skuteczną terapią dla mięśnia sercowego i mózgu. Jak dotąd przetestowano to wyłącznie na zwierzętach.

Postawiono hipotezę, że pacjenci z wysokimi poziomami CRP mogliby odnieść korzyści z użycia statyn. Jest to oparte na badaniu JUPITER. Wybrano statyny, ponieważ okazały się obniżać poziom CRP. Badania porównujące działanie różnych statyn, wykazały podobne ich działanie. W Późniejszym procesie jednak nie udało się dowieść, że CRP była przydatna do określania korzyści ze statyny. W metaanalizie 20 badań z udziałem 1,466 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, stężenie CRP zmniejszyło się po ćwiczeniach.
Badania opublikowane w 2011 roku wskazują, że CRP jest związany z lipidami.

 

Zwłóknienia i zapalenia


Twardzina, zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe wywołują niewielką odpowiedź CRP lub nie ma jej wcale. Poziomy CRP również nie wydają się być podwyższony w TRU, chyba że występuje zapalenie błony surowiczej i błony maziowej. Zwiększenie stężenia CRP w przypadku braku znaczącego klinicznie stanu zapalnego może występować w niewydolności nerek. Poziom CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy. Pacjenci z wysokim stężeniem CRP są bardziej narażeni na udar, zawał mięśnia sercowego i ciężką chorobę tętnic obwodowych. Przy podwyższonym poziomie białka C-reaktywnego można również zaobserwować  chorobę zapalną jelit (IBD), chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Wysoki poziom CRP wiązał się z mutacją punktową w genie Cys130Arg APOE (kodujący apolipoproteiny E ).

 

Obturacyjny bezdech senny


Poziom białka C-reaktywnego (CRP), zwiększa się również w obturacyjnym bezdechu sennym (OSA). Pacjenci z OBS mają wyższe stężenie CRP w osoczu, które nasila się podczas bezdechu.
Leczenie OBS z CPAP  może znacząco złagodzić wpływ OSA na stężenie CRP i IL-6.

 

Ryzyko choroby wieńcowej


Inwazje tętnicze wynikają z uszkodzenia krwinek białych i stanu zapalnego w ich ścianach. CRP jest ogólnym markerem stanu zapalnego i infekcji, dzięki czemu może być stosowany jako wskaźnik dla ryzyka chorób serca. Ponieważ wiele rzeczy może spowodować podwyższenie CRP, to nie jest to specyficzny wskaźnik rokowniczy. Niemniej jednak, na poziomie powyżej 2,4 mg / l  ryzyko wystąpienia incydentu wieńcowego wzrastało dwukrotnie w porównaniu do poziomów poniżej 1 mg / l. Jednak Badana grupa składała się w tym przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano niestabilną dusznicę bolesną; czy podwyższone CRP ma jakąkolwiek wartość predykcyjną ostrych incydentów wieńcowych w populacji ogólnej wszystkich przedziałach wiekowych pozostaje niejasne. Obecnie, białko C-reaktywne nie jest zalecane do badań przesiewowych chorób układu krążenia u osób dorosłych bez objawów chorobowych.

W Amerykańskim Stowarzyszeniu Serca i US Centers for Disease Control and Prevention zdefiniowano grupy ryzyka w następujący sposób:

Niskie ryzyko: mniej niż 1,0 mg / l
Średnie zagrożenie: 1,0 do 3,0 mg / l
Wysokie ryzyko: powyżej 3,0 mg / l

Papierosy, nadciśnienie i cukrzyca także zwiększają poziom ryzyka chorób układu krążenia.