Azatiopryna – i alkohol

Należy pić alkohol w małych ilościach  ponieważ alkohol i azatiopryna mogą szkodliwie wpływać na wątrobę. To ważne, aby nie pić zbyt dużo alkoholu w trakcie stosowania leku.

Porady dotyczące łączenia leku u alkoholu mogą się różnić, a niektórzy lekarz może sugerować bardziej restrykcyjne limity.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej