Allopurynol – skutki uboczne

Jakie są możliwe zagrożenia i skutki uboczne leku allopurinol?

U większości ludzi podczas stosowania leku allopurinol nie występują skutki uboczne. Jednakże, do niektórych z możliwych skutków ubocznych należą:

– wysypki skórne
– senność, zawroty głowy i bóle głowy
– mdłości (nudności) lub wymioty
– zaburzenia smaku.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W przypadku wystąpienia wysypki należy przerwać stosowanie leku allopurinol i skontaktować się z lekarzem od razu. Jeśli po zastosowaniu leku masz zawroty głowy lub senność podczas przyjmowania leku allopurinol, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn i skonsultować się z lekarzem jak najszybciej. Należy również zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek inne nowe objawy, których do tej pory nie notowałeś.

Nawet jeśli występują niepożądane efekty uboczne, można ponowne stosować allopurynol za pomocą specjalnego ‚odczulenia’. Oczywiście, wiąże się to z koniecznością, iż początkowo lek allopurynol stosuje się w bardzo małej dawce i stopniowo zwiększa się dawkę.

Czasami po zastosowaniu leku allopurinol może rzeczywiście wystąpić atak dny moczanowej, ponieważ kryształy kwasu moczowego zaczynają się rozpuszczać. Prawdopodobnie otrzymasz od lekarza dodatkowy lek w ciągu pierwszych kilku miesięcy, aby zmniejszyć to ryzyko. Najprawdopodobniej będzie to mała dawka niesteroidowych leków przeciwzapalny (NLPZ) , kolchicyny lub steroidów.

Jeśli zanotujesz ostry atak dny podczas zastosowania allopurinolu, nie należy leczenia przerywać. Należy traktować ostry atak jak zwykły.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jeśli nie jesteś w stanie kontynuować przyjmowania allopurinolu z powodu skutków ubocznych, możesz być w stanie przyjmować inny lek o nazwie febuksostat, który działa w sposób podobny do allopurynolu. W przeciwnym wypadku lekarz może zalecić lek taki jak benzbromaron lub sulfinpyrazon które zmniejszają stężenia kwasu moczowego poprzez zwiększenie ilości moczanów przekazywanych do moczu.