Allopurinol – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy allopurinol wpływa na działanie innych leków?

Prawdopodobnie będziesz przyjmował jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kolchicynę lub sterydy, aby skutecznie radzić sobie z atakami dny – szczególnie we wczesnych etapach leczenia lekiem allopurynol. Jednak niektóre leki mogą wchodzić w interakcję z lekiem allopurinol, więc należy omówić wszelkie nowe leki z lekarzem przed rozpoczęciem ich stosowania, i zawsze należy lekarza innego niż ten który zna twoją historię choroby, że przyjmujesz allopurinol.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Allopurinol dobrze współdziała z lekami immunosupresyjnymi, azatiopryną i merkaptopuryną.

Allopurynol może zwiększać ryzyko wystąpienia wysypki z antybiotykami takimi jak ampicylina i amoksycylina.

Allopurynol może nasilać działanie warfaryny i innych leków, które rozrzedzają krew (leki przeciwzakrzepowe), więc może okazać się konieczne badanie krzepliwość krwi częściej niż zalecił to początkowo twój lekarz.

Czy mogę być szczepiony jeśli przyjmuję allopurinol?

Tak. Możesz mieć wykonane szczepienia podczas stosowania leku allopurynol.