Adalimumab – oraz inne leki łączenie oraz interakcje

Czy adalimumab mieć wpływ na inne leki?

Adalimumab może być przepisywany razem z innymi lekami, w tym z metotreksatem.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek nowych leków powinieneś skonsultować się z lekarzem, i należy pamiętać, aby wspomnieć, że przyjmujesz adalimumab, jeśli leczysz się u nowego lekarza.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lek można łączyć z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub z lekami przeciwbólowymi.

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych bez omówienia tego najpierw ze swoim lekarzem.

Czy mogę mieć wykonane szczepienia jeśli przyjmuję adalimumab?

Zaleca się aby chorzy przyjmujący adalimumab unikali żywych szczepionek, takich jak szczepionka na żółta febrę. Czasami jednak żywa szczepionka może być niezbędne (na przykład szczepienie przeciw różycze u kobiet w wieku rozrodczym).

Jeśli musisz być zaszczepiony na półpasiec szczepionką (Zostavax) najlepiej wykonać ten zabieg przez rozpoczęciem stosowania leku adalimumab. Szczepienie na półpasiec nie jest zalecane dla osób, które są przyjmują już adalimumab.

Szczepionka przeciw pneumokokom (która chroni przed najczęstszą przyczyną zapalenia płuc), a także szczepionka przeciw grypie są bezpieczne i zalecane.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Czy mogę kontynuować stosowanie adalimumabu, jeśli będę mieć operację?

Porozmawiaj o tym z lekarzem. Jest bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał przestać stosować adalimumabu na jakiś czas przed i po zabiegu.