Abatacept – i alkohol

Czy mogę pić alkohol jeśli przyjmuję lek abatacept?

Nie ma znanych interakcji między lekiem abatacept i alkoholem.

Jednakże, jeśli bierzesz również metotreksat, to wiedz, że lek ten może wchodzić w interakcje z alkoholem i uszkadzać wątrobę – należy więc spożywać alkohol w zalecanych granicach. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dolną granicę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w reumatoidalnym zapaleniu stawów notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej